Nowości, ciekawostki, nowinki techniczne, nowosci

Nokia Lumia 710

Nokia Lumia 710 to nowy smart­fon fiń­skiego pro­du­centa z sys­te­mem Win­dows Phone i przy­stępną ceną.

Nokia Lumia 710 wspo­ma­gana jest pro­ce­so­rem o tak­to­wa­niu 1,4GHz, posiada 8GB wewnętrz­nej pamięci oraz 512MB RAM. Wśród dodat­ków znaj­dziemy: WiFi, Bluetooth. Smart­fon wypo­sa­żony jest w doty­kowy wyświe­tlacz 3,7 cala (800 x 480) z tech­no­lo­gią Cle­ar­Black, która umoż­li­wia lep­sze widze­nie ekranu nawet w peł­nym słońcu. Apa­rat foto 8 Mpix z lampą LED i nagry­wa­niem w jako­ści HD 30 kla­tek na sekundę. Nokia Lumia 710 to smart­fon stwo­rzony z myślą o mediach spo­łecz­no­ścio­wych – szybki kon­takt dzięki Face­bo­okowi, Twit­te­rowi czy też Linked-In to nie tylko plusy samego urzą­dze­nia ale i także sys­temu Win­dows Phone. Ponadto 710 wspo­ma­gana jest prze­glą­darka Inter­net Explo­rer 9 z obsługą HTML5. Oczy­wi­ście w kwe­stiach software nie mogło zabrak­nąć nawi­ga­cji Nokii – Nokia Drive oraz dostępu do sklepu Nokia Store i Nokia Music z MixRa­dio, które umoż­li­wia słu­cha­nie lokal­nych kana­łów muzycz­nych. Nokia Lumia 710 została także przy­sto­so­wana do roz­wią­zań biz­ne­so­wych – klient poczty Outlook Mobile czy też dosto­so­wany pakiet Office.


Tagi: Nokia, Smartfon
Komentarze użytkowników:
Poleć nas znajomym!
Wstaw poniższy kod z linkiem na swoją stronę lub bloga
(po kliknięciu cała zawartość zostanie skopiowana do Twojego schowka):

Polecamy strony: